Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt.
Als u van mening bent dat zaken niet zijn gelopen zoals u dat graag had gewild, staan wij altijd open om daarover met u in gesprek te gaan! U kunt in dat geval het beste via de assistente een gesprek aanvragen bij een van de huisartsen. Om schriftelijk uw klacht in te dienen kunt u bij de assistente een klachtenformulier verkrijgen. Tevens kunt u uw klacht online indienen middels het klachtenformulier.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt http://www.huisarts-verijdt.nl/klachtenformulierformu uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiƫnten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.