Praktijkinformatie

Informatie

spreekuurvisitesherhalingsrecepten – telefonisch spreekuurwaarneming assistente

Spreekuur

Maandag t/m vrijdag 8.00-12.30 uur en voor spoed/uitzonderingsgevallen 16.00-17.00 uur.
Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten, waarneming Drs Korthals te Koningsbosch tel (0475) 301230.

Tussen 16.00 en 17.00 uur zijn er meestal ook kleine chirurgische ingrepen.

Voor een consult wordt gemiddeld 10 minuten gereserveerd. Wij streven naar een goede planning met zo weinig mogelijk wachttijden. Hieraan kunt u meewerken: heeft u meerdere vragen of denkt u om een andere reden meer tijd nodig te hebben, overleg dit dan met de assistente bij het maken van een afspraak.

Maak de afspraak tijdig, liefst enkele dagen tevoren. Indien u dezelfde dag gezien wil worden, graag voor 10.00 uur bellen!

Wratten:  U kunt met de assistente een afspraak maken om wratten te laten aanstippen.

Niet nakomen afspraak.
Niet verschijnen bij de Huisarts/Praktijkondersteuner/Doktersassistente zonder af te bellen heeft consequenties.
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!
Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen:
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.
Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Als het de eerste keer gebeurt dan krijgt u een brief met hierin de melding dat u niet bent verschenen. Bij een tweede keer niet verschijnen ontvangt u een rekening van €25,00.

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.


Visites

omhoog

Graag aanvragen voor 10.30 uur, uitgezonderd natuurlijk spoedvisites.

Omdat er in de praktijk meer behandel- en onderzoeksmogelijkheden zijn is het beter om, indien mogelijk, naar de praktijk te komen. Om de mate van spoed en ernst te kunnen bepalen en ook wat er eventueel moet worden meegenomen kan de assistente informeren naar de reden van de visiteaanvraag. Vervoersproblemen dient u zelf op te lossen (buren,familie,kennissen). Dit is niet de taak van de huisarts.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de huisarts u bezoekt na ziekenhuisbehandeling. Vaak zal bijvoorbeeld na grote operaties of bij andere ingrijpende zaken de huisarts u in de loop der dagen na thuiskomst bezoeken. Ik verzoek u de ontslagbrief van het ziekenhuis bij ons in te leveren of te bellen met de wens om een visite.


Herhaalrecepten

omhoog

Herhaalrecepten kunt u telefonisch bestellen (optie 2 in het keuzemenu).  Herhaalrecepten ingesproken voor 10.00 uur kunt u dezelfde dag na 15.00 uur in uw apotheek afhalen.

U kunt ook een herhaalrecept bestellen via het bestelformulier!. Medicatie die voor 10.00 uur is besteld kunt u dezelfde dag na 15.00 uur in de apotheek afhalen.

U kunt een verzoek om herhaling ook in de brievenbus deponeren.


Telefoon

omhoog

Het praktijknummer is (0475) 486 464

BEL ZOVEEL MOGELIJK ‘S OCHTENDS, omdat er dan twee assistentes aanwezig zijn.

Via dit telefoonnummer krijgt u de assistente aan de lijn. Hier kunt u terecht voor het maken van afspraken en vragen.

Deze lijn wordt veel gebruikt en kan nogal eens bezet zijn. U helpt niet alleen de assistente maar ook de collega-bellers door het kort te houden.

Beltijden

Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste beltijden:

8.00-10.30 uur: afspraken maken en visites aanvragen

8.00-10.00 uur: bellen voor uitslagen. Dient er navraag gedaan te worden dan kunt u tussen 11.00 en 12.30 uur terugbellen.

10.30-11.00 uur: pauze en overleg assistentes met huisarts

Spoed

Het spoednummer is (0475) 410 824

Wanneer er dringend medische hulp noodzakelijk is en het praktijknummer te lang bezet is, kunt u gebruik maken van dit spoednummer.

Buiten kantooruren de spoedpost te Roermond: (0475) 771771


Telefonisch Spreekuur

omhoog

’s Morgens kunt u bellen voor uitslagen en advies. Dan zijn er normaal twee assistentes die u te woord kunnen staan. Zonodig wordt u hierna teruggebeld.

’s Middags is er slechts een assistente die vaak de huisarts assisteert bij kleine ingrepen en andere werkzaamheden heeft.


Uitslagen

Deze kunt ’s morgens opvragen tussen 08.00 en 10.00 uur.


omhoog

Dienst

Spoedlijn tijdens dienst : Spoedpost Roermond: 0475-771 771

Spoedpost te Roermond, telefoon (0475) 771 771

Deze Spoedpost is uitsluitend geopend tijdens de avonduren, nachten, weekenden en feestdagen. De Spoedpost kan alleen bezocht worden na telefonische aanmelding en is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen.

Met klachten die hinderlijk zijn maar niet spoedeisend, kunt u niet op de Spoedpost terecht. Ook niet voor herhaalrecepten. Als u tijdens kantooruren geen tijd heeft om het normale spreekuur van uw eigen huisarts te bezoeken, is dat geen reden om de Spoedpost te bezoeken. Van uw bezoek aan de Spoedpost ontvang ik altijd een verslag.

De Spoedpost is gevestigd aan de Nassaustraat 79 te Roermond.

Voor vervoer naar de Spoedpost moet u zelf zorgen. De Spoedpost heeft met enkele taxibedrijven afspraken gemaakt om patienten die niet over eigen vervoer beschikken tegen gereduceerd tarief te vervoeren. Dit vervoer is niet voor rekening van de Spoedpost.

In gevallen waarbij vervoer niet verantwoord is, zoals bij hartinfarcten en longaandoeningen, kan een van de huisartsen bij u aan huis komen. Wanneer u een recept krijgt zal de assistente u vertellen naar welke apotheek u kunt gaan. Op de Spoedpost is ook een apotheek.


omhoog

Assistentes

Er zijn momenteel drie assistentes in de praktijk werkzaam:

Elvira Saes-Gralla

Paola Habets

Ingrid Sproncken-Vroomen

Huisarts in opleiding
Momenteel is er geen huisarts in opleiding in de praktijk.

Praktijkondersteuners

Zoals bij vrijwel elke Nederlandse huisarts zijn er praktijkondersteuners in de praktijk werkzaam. Zij werken onder supervisie van de huisarts.

Milou Boots:  voor Suikerziekte (Diabetes mellitus), COPD en CVRM (hoge bloeddruk, hart en vaatziekten)

Rob van Hooren: praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg.